Seminario
Seminario Liipidómica - 2018

 

Sciex presenta el Seminario Lipidómica - 2018. Lunes 29 de Octubre 2018 (10-13h). Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, Auditori Edifici CEK, C/ Rosselló 149-153, 08036 Barcelona

Registro on-linehttps://sciex.com/events/emea-lipidomics-workshop-spain-4q18

 

Inicio:
10 Octubre 2018